preskoči na sadržaj
Vijesti

RASPISAN NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS ZA MJESTO POMOĆNIKA U NASTAVI

Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci raspisuje natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto pomoćnika u nastavi. Primjerci za preuzimanje u pdf i doc formatu mogu se naći prateći poveznice. Tekst natječaja u cijelosti nalazi se pod opširnije.


SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI

Trg Sv. Florijana 14 b

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 602-03/19-01/573

URBROJ: 2137-55-19-01

Križevci, 14. 8. 2019.

 

Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), a u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci dana 14. 08. 2019. raspisuje

                              

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 

Pomoćnik u nastavi (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do 10 mjeseci – 3 izvršitelja

 

Uz prijavu treba priložiti:

-          životopis

-          domovnica (neovjerena preslika)

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede

           zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u   

           osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

 

Uvjeti natječaja:

-          završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o

           odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,

           105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Dodatnu prednost će imati osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju.

 

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Križevci  i na mrežnim stranicama Škole.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora.
 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju.

 

Nakon odabira kandidata slijedi edukacija odnosno Program uvođenja u rad (ako je izabran pomoćnik koji po prvi put ulazi u sustav).


Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-POMOĆNIK U NASTAVI“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 KriževciNepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
 

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju izričitu privolu da Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci može, prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka,  a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Natječaj je objavljen 14.08.2019. godine.
 

 

 

 

 

                                                                                                           v.d. RAVNATELJA:

                                                                                                   Gordana Juran Ratković, prof

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Antun Martinović   datum: 14. 8. 2019.

TražilicaKalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju