preskoči na sadržaj
Vijesti

RASPISAN NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE STROJARSKE SKUPINE PREDMETA

Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci raspisuje natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto nastavnika strojarske skupine predmeta. Tekst natječaja u cijelosti može se naći pod opširnije. Primjerci za preuzimanje mogu se naći na sljedećim poveznicama: .pdf i .doc.


SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI

Trg Sv. Florijana 14 b

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 602-03/19-01/703

URBROJ: 2137-55-19-01

Križevci, 3. 10. 2019.

 

Na temelju članka 107. stavka 1. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, Križevci, dana 3. 10. 2019. raspisuje

                              

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 

Nastavnik strojarske skupine predmeta (m/ž) – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj

 

Uz prijavu treba priložiti:

-          životopis

-          domovnica (neovjerena preslika)

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede

           zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u   

           osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

 

Uvjeti natječaja:

-          prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96, 80/99).

-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o

           odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,

           105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

 

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

V.d. ravnatelja Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci imenovat će povjerenstvo za provođenje natječaja. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Povjerenstvo će s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete održati razgovor (intervju).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.

Točan sadržal, datum i vrijeme razgovora Povjerenstva s kandidatima biti će objavljen na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr) u roku 3 dana od dana završetka roka za podnošenje prijava na natječaj.


Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-STROJARSKI PREDMETI“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci.

 

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
 

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 3.10.2019. godine.
 

 

 

 

 

                                                                                                           v.d. RAVNATELJA:

                                                                                                   Gordana Juran Ratković, prof

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Antun Martinović   datum: 3. 10. 2019.

TražilicaKalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju