preskoči na sadržaj
Vijesti

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE šk.god. 2019./20.

Raspored se nalazi pod poveznicom "opširnije".


RASPORED DOPUNSKE NASTAVE   

 šk.god. 2019./20.

Petak, 26. lipnja.2020.

 

Vrijeme

Nastavni predmet

Razred

Br. uč.

Nastavnik

Mjesto izvođenja nastave

Br.sati

8,00-9,30

Matematika

Gospodarska matematika

1A,

1K

9

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

1C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika

2E

4

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Hrvatski jezik

3A

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Građevinske konstrukcije

1G

1

Nikola Kovačić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Engleski jezik

2E

1

Karlo Megec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Geografija

Turistička geografija

2E

2K

1

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika

2A

2

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika u struci

izborna

2C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Tekstilni materijali

2C

1

Gordana hasanec

nastava na daljinu

2

 11,30 –

12,00

Matematika

3A

4

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

1G

1

Vlatka Cukor

Jukica

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Povijest

1C

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

2E

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

 

Ponedjeljak, 29.lipnja 2020.

 

Vrijeme

Nastavni predmet

Razred

Br. uč.

Nastavnik

Učionica

Br.sati

8,00-9,30

Matematika

Gospodarska matematika

1A,

1K

9

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

1C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika

2E

4

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Hrvatski jezik

3A

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Talijanski jezik

2K

3

Aleksandra Aleksa

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Građevinske konstrukcije

1G

1

Nikola Kovačić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Engleski jezik

2E

1

Karlo Megec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Geografija

Turistička geografija

2E

2K

1

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika

2A

2

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika u struci

izborna

2C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Tekstilni materijali

2C

1

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Engleski jezik

1CG

1K

6

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Hrvatski jezik

3H

1

Vlatka Cukor Jukica

nastava na daljinu

2

 11,30 –

12,00

Matematika

3A

4

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Engleski jezik

2CG

2K

5

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Konstrukcija odjeće

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

1G

1

Vlatka Cukor

Jukica

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Povijest

1C

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

2E

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Poznavanje robe i prehrana

2K

1

Ivanaka Katanović

nastava na daljinu

2

12,00-13,30

Gospodarska matematika

2K

8

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

 

Utorak, 30. lipnja 2020.

 

Vrijeme

Nastavni predmet

Razred

Br. uč.

Nastavnik

Učionica

Br.sati

8,00-9,30

Matematika

Gospodarska matematika

1A,

1K

9

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

1C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika

2E

4

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Hrvatski jezik

3A

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Talijanski jezik

2K

3

Aleksandra Aleksa

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Građevinske konstrukcije

1G

1

Nikola Kovačić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Engleski jezik

2E

1

Karlo Megec

nastava na daljinu

2

9,30-11,00

Geografija

Turistička geografija

2E

2K

1

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika

2A

2

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika u struci

izborna

2C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Tekstilni materijali

2C

1

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Engleski jezik

1CG

1K

6

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Hrvatski jezik

3H

1

Vlatka Cukor Jukica

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Osnove marketinga

2E

5

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

 11,30 –

12,00

Matematika

3A

4

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Engleski jezik

2CG

2K

5

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Konstrukcija odjeće

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

1G

1

Vlatka Cukor

Jukica

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Povijest

1C

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

2E

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Poznavanje robe i prehrana

2K

1

Ivanaka Katanović

nastava na daljinu

2

12,00-13,30

Gospodarska matematika

2K

8

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

 

Srijeda, 1.srpnja 2020.

 

Vrijeme

Nastavni predmet

Razred

Br. uč.

Nastavnik

Učionica

Br.sati

8,00-9,30

Matematika

Gospodarska matematika

1A,

1K

9

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

1C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika

2E

4

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Hrvatski jezik

3A

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Talijanski jezik

2K

3

Aleksandra Aleksa

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Građevinske konstrukcije

1G

1

Nikola Kovačić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Engleski jezik

2E

1

Karlo Megec

nastava na daljinu

2

9,30-11,00

Geografija

Turistička geografija

2E

2K

1

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika

2A

2

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika u struci

izborna

2C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Tekstilni materijali

2C

1

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Engleski jezik

1CG

1K

6

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Hrvatski jezik

3H

1

Vlatka Cukor Jukica

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Osnove marketinga

2E

5

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

 11,30 –

12,00

Matematika

3A

4

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Engleski jezik

2CG

2K

5

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Konstrukcija odjeće

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

1G

1

Vlatka Cukor

Jukica

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Povijest

1C

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

2E

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Poznavanje robe i prehrana

2K

1

Ivanaka Katanović

nastava na daljinu

2

12,00-13,30

Gospodarska matematika

2K

8

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

 

 

Četvrtak, 2.srpnja 2020.

 

Vrijeme

Nastavni predmet

Razred

Br. uč.

Nastavnik

Učionica

Br.sati

8,00-9,30

Matematika

Gospodarska matematika

1A,

1K

9

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

1C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika

2E

4

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Hrvatski jezik

3A

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Građevinske konstrukcije

1G

1

Nikola Kovačić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Talijanski jezik

2K

3

Aleksandra Aleksa

nastava na daljinu

2

9,30-11,00

Geografija

Turistička geografija

2E

2K

1

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika

2A

2

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika u struci

izborna

2C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Tekstilni materijali

2C

1

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Engleski jezik

1CG

1K

6

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Hrvatski jezik

3H

1

Vlatka Cukor Jukica

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Osnove marketinga

2E

5

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

 11,30 –

12,00

Matematika

3A

4

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Engleski jezik

2CG

2K

5

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Konstrukcija odjeće

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

1G

1

Vlatka Cukor

Jukica

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Poznavanje robe i prehrana

2K

1

Ivanaka Katanović

nastava na daljinu

2

12,00-13,30

Gospodarska matematika

2K

8

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

 

Petak, 3. srpnja 2020.

 

Vrijeme

Nastavni predmet

Razred

Br. uč.

Nastavnik

Učionica

Br.sati

8,00-9,30

Matematika

1A

5

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

1C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika u struci

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Matematika

2E

4

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Hrvatski jezik

1G

1

Vlatka Cukor

Jukica

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Engleski jezik

2E

1

Karlo Megec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Talijanski jezik

2K

3

Aleksandra Aleksa

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika

2A

2

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Matematika u struci

izborna

2C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Engleski jezik

1CG

1K

6

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Hrvatski jezik

3H

1

Vlatka Cukor Jukica

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Osnove marketinga

2E

5

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

 11,30 –

12,00

Matematika

3A

4

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Engleski jezik

2CG

2K

5

Tanja Valsted

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Povijest

1C

1

Marko Harča

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Hrvatski jezik

2E

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

11,30 –

12,00

Poznavanje robe i prehrana

2K

1

Ivanaka Katanović

nastava na daljinu

2

 

 

 

 

Ponedjeljak, 6.srpnja 2020.

 

Vrijeme

Nastavni predmet

Razred

Br. uč.

Nastavnik

Učionica

Br.sati

8,00-9,30

Gospodarska matematika

1K

4

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

8,00-10,15

Matematika u struci

1C

2

Zoran Kovač

nastava na daljinu

3

8,00-9,30

Hrvatski jezik

3A

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Konstrukcija odjeće

2C

2

Gordana Hasanec

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

Građevinske konstrukcije

1G

1

Nikola Kovačić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Hrvatski jezik

3H

1

Vlatka Cukor Jukica

nastava na daljinu

2

8,00-9,30

 

Osnove marketinga

2E

5

Martina Plantak

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Hrvatski jezik

2E

4

Marin Pušić

nastava na daljinu

2

9,30 –

11,00

Gospodarska matematika

2K

8

Ana Pejić

nastava na daljinu

2

 

                                                                                              

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                        Gordana Juran-Ratković, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Antun Martinović   datum: 25. 6. 2020.

Tražilica

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju